Monday, May 9, 1977

Mungkahing mga Kagamitan sa Pagtuturo ng Araling Pang-Aklatan sa Mababang Paaralan

Researcher: GLORIA M. ANDRADE

Course: Master of Arts in Education Major in Library Science


School: Philippine Normal College


Subject Area: School Libraries


Year of Graduation: 1977